Seksiyonel Tip Kapılar

Seksiyonel Tip Kapılar

Endüstriyel kapılar 4 değişik modelde hizmete sunulmaktadır. Binalarda bu detaylardan herhangi birisi genelde bulunmasına rağmen, standartların dışındaki detaylar içinde uygun çözümler mevcuttur. Sunulan seksiyonel kapılar, kapı ağırlığını dengeleyen torsiyon yayları ile donatılmışlardır. Bu yaylar standart sunumda 20.000 çalışma zamanı ile sınırlıdır. Bu sayı opsiyonel olarak 500.000 çalışmaya kadar arttırılabilir.

Motor Sistemi:

Motorlu seçilen sistemlerde, endüstriyel tesislerde ve yoğun kullanıma ihtiyaç duyulan binalarda, trifaze motor sistemi kullanılmaktadır. Böylece kapının devamlı çalışabilmesi sağlanır. Termik sınırlamanın olmaması bu tip yoğun kullanımlar için önemli bir avantajdır. Motorlar, enerji kesilmesi durumunda manuel olarak kapının açılmasını sağlayacak sistemlere sahiptir.

Kontrol Sistemi:

Kontrol sistemi elektroniktir. Tüm kontrol sistemlerinin kullanılabilirliliğini destekler. Otomatik kapanma fonksiyonu, fotosel güvenliği, pnomatik alt çarpma güvenliği, tüm fotoelektrik, aktif ve pasif radar ve infrared sistemleri kolayca uygulanabilir.

Güvenlik:

Kapılarda opsiyonel olarak yada kapı ebatlarına bağlı olmak kaydı ile standart olarak, çelik tel kopma, yay kırılma emniyetleri mevcuttur. Çelik tel kopma emniyeti, kapıyı çeken çelik tellerin olası kopma durumunda derhal kapıyı bloke ederek düşmeyi engeller. Yay kırılması ise olası parça hataları yada ömrünü doldurmuş olan yayların kırılıp fonksiyonun yitirmesi halinde, şaft sistemini bloke ederek kapının zarar görmesini engeller.

Alt Güvenlik:

Kapının alt noktasında, kapı genişliği boyunca, pnomatik sensör bulunur. Bu, motorlu kapılarda standart olarak sunulan bir sistemdir. Alt lastik profilinin bir cisme temas etmesi halinde kapı hemen durur.

Renkler:

Standart olarak sunulan renk beyazdır. RAL renk sistemindeki renklerden birisi opsiyonel olarak , dış yüzeye uygulanabilir.

Paneller:

Çelik-Sandwich paneller, oksidasyona karşı mükemmel korunmuş olup, sağlam, güvenilir ve aynı zamanda mükemmel izolasyon değerleri sebebi ile binanın klimatizasyonunda ekonomiyi destekleyici bir unsurdur. (K=0.40) Panellerin içinde, CFC Free poliüretan bulunmaktadır. Paneller, isteğe bağlı olarak pencereli (çift yüzeyli-plexiglass) sipariş edilebilir.

Aksam:

Kapı meral aksamının büyük kısmı, galvaniz çelikten yada isteğe bağlı olarak INOx çeliğinden imal edilmiştir.

Fitiller:

Kapılar, kapalı konunda iken, yanlar, alt ve üstteki fitiller mükemmel sızdırmazlık sağlarlar.

Servis Kapıları:

5.5 m’ye kadar olan açıklıklarda, iç servis kapısı uygulaması yapılabilir. Bu kapılar dışarı doğru açılırlar ve açılma yönü, sipariş verilirken belirtilmelidir. Hidrolik kapı kapatıcı; motorlu sistemlerde kapının açık olması halinde ana kapının çalışmasını engelleyen algılayıcılar, standart olarak sunulur. Bunun yanısıra, yan servis kapılarıda trafiğin orta ve çok yoğun olduğu binalarda daha güvenli bir çözümdür. Bu kapılarda, ana kapı ile aynı malzemeden imal edilmektedir.

Basit konstrüksiyon:

Sadece kapıyı askıda tutan ayarlı L süspansiyon profilleri sisteme dahildir. Diğer konstrüksiyonlar sisteme dahil edilmemişlerdir. Opsiyoneldir.